หลักสูตรภาษาอังกฤษ Smart Kids
Education

ประโยชน์ของการเรียนอังกฤษตั้งแต่ยังเด็ก โดยใช้หลักสูตร Smart Kids

1.Pre Elementary (ระดับอนุบาล 2-3 ) เป็นการปรับให้น้องๆ มีใจรักในการเรียนภาษา มีการเรียนภาษาอังกฤษ ผ่านเพลง เกม สร้างความคุ้นเคยในการฝึกฟังประโยคง่าย ๆ และมีสอดแทรกคำศัพท์ จากเพลง และแผ่นภาพต่าง ๆ สนุกกับการเรียงแผ่นภาพ น้องๆ เมื่อจบ level นี้สามารถฟังเสียง คำศัพท์ง่ายๆ ในชีวิตประจำวันของเด็กได้

2.Elementary (ป.1-ป.3 )ระดับชั้นนี้ น้องๆ จะได้เรียน การออกเสียงโฟนิคส์สอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ ที่สัมพันธ์กับการอ่าน เขียน

เพื่อนักเรียนสามารถผสมคำเข้าใจระบบเสียงที่ถูกต้องเป็นพื้นฐานของการแต่งประโยคมีการสอน Grammar ที่สนุกสนานผ่านการใช้จริง ไม่ใช่ให้นั่งท่องจำ

3.Intermediate ( ป.4-ป.6 ) น้องๆ จะได้ฝึกอ่านการ์ตูนภาษาอังกฤษบทความสั้นๆภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งเรียนรู้คำศัพท์ ต่างๆที่ได้จากการ์ตูน บทความ เพลงสามารถพูดบทสนทนาในชีวิตประจำวันของเด็กในระดับชั้นนี้ได้สามารถเขียนจดหมายสั้นๆ ได้ ,เขียน Email ,

คุยโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ มีการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นและสนุกสนานผ่านกิจกรรม

4.Advance ( สอบเข้า ม.1) คอร์สนี้จัดมาเพื่อ สอบเข้าแข่งขัน ม.1 โรงเรียนสาธิตและโรงเรียนรัฐบาล เน้นทักษะด้าน Grammar ทักษะการอ่าน

แล้วตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่อง หาคำศัพท์ที่ไม่เข้าพวก หรือหาคำศัพท์ที่เหมาะสมมาเติมช่องว่างที่ขาดหายไป

การฝึกอ่านหนังสือพิมพ์ ,การเขียนและแต่งประโยคที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นมีการสอนสอดแทรกการใช้ ไวยากรณ์ที่จำเป็น ผ่านการอ่านและเขียน

ไม่ใช่ให้ท่องจำ ไวยากรณ์ แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษสำหรับเป็นแนวทางในการสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาล ผู้ปกครองสามารถขอส่วนลดได้ด้วยการสมัคร W88 ซึ่งจะประหยัดเงินมาก เพราะเป็นพันธมิตรกับทาง Smart Kids โดยตรง

อธิบายการใช้เทคนิคการทำข้อสอบที่นำไปใช้ได้จริงทุกสนามลักษณะเด่นของหลักสูตร Smart Kids

1.การที่เด็กแรกเกิด เรียนรู้ภาษาแม่ เริ่มจาก ฟัง – พูด – อ่าน – เขียนแต่พอเราจะมาเรียนภาษาที่สอง เช่นอังกฤษในโรงเรียนจะสอนกลับกัน คือเริ่มจาก เขียน-อ่าน- พูด-ฟังทำให้เราไม่ได้ภาษาอังกฤษซักทีคนเลยเข้าใจว่าภาษาที่สองยากกว่าภาษาแรกของเรา แต่จริงๆ

เราเรียนผิดกฏธรรมชาตินั่นเอง Smart Kids จะสอนให้น้องๆ เริ่มจากฟังแล้วเปล่งเสียงออกตาม แล้วค่อยๆ สอนให้น้องๆ สะกดว่าคำที่ออกเสียงแบบนี้ เขียนอย่างไร Smart Kids จะสอนเพื่อความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษแบบเป็นธรรมชาติ ค่อยเป็นค่อยไป Step by Step

2.ปรับความเชื่อและทัศนคติให้น้องๆ ในการรักการเรียนอังกฤษสร้างทัศนตติให้น้องๆ มั่นใจในตัวเอง ในการทำโจทย์อังกฤษ ได้โดยเริ่มจากระดับง่ายๆ เพื่อให้น้องสนุกกับการแก้โจทย์ปัญหาจนถึงระดับยากขึ้น และยากสุดในแนวข้อสอบเข้า ม.1

เน้นให้ผู้เรียนสอบแข่งขันได้ จะมีการตะลุยทำข้อสอบยาก รวดเร็วแม่นยำ

 1. Phonics คือ การออกเสียง ซึ่งที่เราๆ เรียนกันมาที่โรงเรียน ครูจะสอนออกเสียงภาษาอังกฤษ A-Z มี 26 เสียง ซึ่งเรียกว่า Alphabets ส่วนโฟนิคส์(Phonics) จะถอดรหัสเสียงและการผสมเสียง จะทำให้มีหน่วยเสียงถึง42 เสียง (Phonemic Awareness) เรื่องโฟนิคส์ เป็นเรื่องใหม่ในประเทศไทย จึงขออนุญาติอธิบาย ดังนี้

Phonics คืออะไร

    Phonics คือ วิธีการสอนอ่านและเขียน โดยไปพัฒนาความตระหนักทางด้านหน่วยเสียงของผู้เรียน Phonics เป็นวิชาที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเด็กที่เริ่มหัดอ่าน วิชานี้จะเป็นการถอดรหัสการออกเสียงให้แก่เด็ก ทำให้เด็กมีความสามารถในการอ่านออกเสียงอย่างถูกต้อง และพิสูจน์กันมานานแล้วว่า Phonics คือ วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่ทำให้เด็กอ่านหนังสือได้เร็ว

    นับตั้งแต่ช่วงย่างเข้าสู่ศตวรรษที่ 20 Phonics มีสอนอย่างแพร่หลายในโรงเรียนประถม และการสอนอ่าน เขียนภาษาอังกฤษทั่วโลก และเป็นที่ยอมรับมากขึ้น ๆ ในระบบการศึกษาของสหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย

ทำไม Phonics ถึงสำคัญ

    เพราะ Phonics ช่วยให้ลูกของคุณอ่านและสะกดคำได้ ถ้าไม่มีความสามารถนี้ ลูกของคุณจะอ่านหรือเขียนได้ไม่เต็มที่ คำก็เหมือนกับรหัสในการออกเสียง และ Phonics จะสอนพวกเขาถึงการถอดรหัสเหล่านี้ ดังนั้น จึงสำคัญกับการพัฒนาการอ่าน

เรียนช่วงใดดีที่สุด

    ดีที่สุดที่จะเริ่มตั้งแต่ก่อนเข้าโรงเรียนจนถึงเกรด 2 หรือช่วงอายุ 3-8 ปี

ทำไมต้องเริ่มเร็ว

    งานวิจัยแสดงให้เห็นว่า เด็กคนใดพัฒนาทักษะการอ่านไม่ได้ภายในเกรด 2 จะมีการเรียนรู้ที่ช้าในโรงเรียน

Kiz Phonics ใช้วิธีอะไรสอน Phonics

    เราใช้วิธีที่เป็นระบบและเข้าใจได้อย่างชัดเจนในการทำสื่อการสอน คุณจะเห็นได้จากการทำใบงานของเราที่แบ่งเป็นระดับต่าง ๆ ใบงานเหล่านั้นจะถูกสอนตามลำดับที่เด็กควรเรียนรู้ แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ประสงค์จะใช้สื่อการสอนเรื่องใดเรื่องหนึ่งแบบเจาะจง อาจจะใช้ระบบค้นหาตามประเภทสื่อก็ได้ หลังจากเลือกใบงานแล้ว หาวิดีโอ เกมส์ และแบบฝึกการฟังโดยการเสิร์ช

ฉันเป็นผู้ปกครอง ฉันจะช่วยลูกหัดอ่านได้อย่างไร

    เด็กจะเริ่มเรียนรู้การอ่านออกเสียงจริง ๆ ที่บ้าน ไม่ใช่ที่โรงเรียน แต่ครูทำงานเฉพาะแค่ที่โรงเรียน เด็ก ๆ มักจะทำได้ดีกว่า เมื่อพ่อแม่ของพวกเขาที่ส่วนร่วมในการเรียนรู้ของพวกเขาด้วย ลองแบ่งเวลาเพียง 20 นาทีต่อวัน เพื่อทำแบบฝึกการออกเสียง และทำสม่ำเสมอ คุณอาจทำตามโปรแกรมที่เราทำไวที่นี่ก็ได้

4.มีการวัดผลและประเมินผู้เรียนเป็นระยะ เริ่มแรกเพื่อปรับแยกให้เหมาะกับความสามารถผู้เรียนแต่ละบุคคลเนื่องจากการเรียนภาษาอังกฤษ ที่แท้จริง จะไม่ใช่ให้น้องๆได้เรียนตามระดับชั้นที่โรงเรียน แต่จะสอบและประเมินบุคคลตามความรู้จริงๆ ดังนั้น น้องๆ จะได้ฝึกตั่งแต่ขั้นตอนการออกเสียง จนถึงอ่านและเขียนได้

เพื่อประสิทธิ์ภาพสูงสุดของผู้เรียน เมื่อจบแต่ละบท เพื่อวัดผลและใช้ผลการสอบมาประเมินปรับปรุงผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ

วิเคราะห์หาจุดแข็งและจุดอ่อน เพื่อนำไป พัฒนาใหนตรงจุดแต่ละบุคคลมากที่สุด

5.กระบวนภาษาอังกฤษเพื่อความเป็นเลิศ การใช้ มีการใช้สื่อต่างๆเพื่อดึงให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีการใช้เกมส์จำลองสถาณ์การณ์ในชีวิตประจำวันเพื่อฝึกคิดและพูดเป็นภาษาอังกฤษ

6.การตะลุยทำโจทย์ เมื่อจบแต่ละ ระดับชั้น จะมีการตะลุยทำโจทย์เพื่อให้นักเรียนคุ้นเคย และเตรียมพร้อมให้การสอบไล่และโดยเฉพาะสอบแข่งขัน เข้าโรงเรียนต่างๆนักเรียนจะคุ้นชินกับการทำโจทย์ที่ยาก เข้มข้น มีสูตรและเทคนิคลัดให้ด้วย ครอบคลุมเนื้อหา ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

ทำไมต้องเรียนภาษาอังกฤษกับ Smart Kids

สิ่งที่เป็นความชาญฉลาดของมนุษย์ คือ การเรียนรู้จักการะบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ดังนั้นแนวทางการสอนภาษาอังกฤษของ Smart Kids เป็นดังนี้

1.แบบเป็นระบบ เป็นการเรียนรู้ เลียนแบบการเรียนรู้ของเด็กแรกเกิด กับภาษาแม่ โดยเด็กๆ จะเริ่มจาก ฟัง พูด อ่าน เขียน เด็กจะเข้าใจภาษาเป็นลำดับ เราจะจำได้ว่าเราฟังได้ก่อนที่จะเริ่มพูด และพูดได้ก่อนเขียน แต่พอเราจะมาเรียนภาษาที่สองเช่นภาษาอังกฤษ ส่วนมากจะกลับกัน คือในโรงเรียนจะสอนให้เราอ่านให้ได้ สอบGrammar ยากๆ ซึ่งเราก็จะท่องจำไปสอบ แต่จะไม่สามารถเรียบเรียงสิ่งที่เรียนมาพูดได้ พวกเราส่วนใหญ่เลยเข้าใจว่าภาษาที่สองยากกว่าภาษาแม่ของเรา ซึ่งไม่ใช่ทาง Smart Kids จะสอนจากฟังแล้วจึงการออกเสียง

2.แบบนอกระบบ ทาง Smart Kids จะมีการสอนเป็นธรรมชาติ ภาษาที่ใช้จริง ณ ขณะนั้นๆ โดยผ่านเกมส์ หรือ การ์ตูน ให้น้องได้ฟังและดูการ์ตูน ดูหนังภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าใจและซึมซับวิธีการใช้ประโยคภาษาอังกฤษ ผ่านสถานการณ์ต่างๆ ในการ์ตูน เพื่อให้น้องๆ จำประโยคภาษาอังกฤษเป็นภาพ จากการเล่าเรื่องของตัวละคร ในการ์ตูน หรือ นิยายภาษาอังกฤษ ทุกๆ ครั้งที่ดูการ์ตูน มีประโยคที่น่าสนใจ อะไร ก็จะให้นักเรียนค่อยนึก อภิปรายกันว่าใครจำประโยคใหนได้บ้าง แล้วอาจารย์ก็จะหยิบประโยคที่น่าสนใจนั้น มาอธิบาย ให้เข้าใจชัดเจนอีกที พร้อมหยิบยกคำศัพท์ ที่ควรรุ้ตามช่วงชั้นอีกครั้ง เพื่อเป็นการสรุปเพื่อให้การเรียนรู้มีรูปแบบที่เรียบง่าย สนุก แต่ทำให้จดจำได้ยาวนาน ตลอดจนเป็นการสอดแทรกการพัฒนาภูมิปัญญาและอารมณ์ ในการเรียนและการใช้ชีวิตกับเพื่อนๆ