• Marketing

    4 กฎทอง ในการทำวิดีโอแนะนำบริษัทให้ประสบความสำเร็จ

    ที่จริงแล้ว Corporate video มีหลากหลายรูปแบบมากมาย แต่พื้นฐานหลักของ Corporate video ก็คือ “การสื่อสารภาพขององค์กร” นั่นเอง ฉะนั้น เรามาดูกฎทั้ง 4 ข้อที่ควรนำมาใช้ให้กับ Corporate video ของเรากัน 1. สื่อถึง Key message เดียว การทำ Corporate video เราต้องมี Key message ก่อนเล่าถึงเรื่องอะไร แล้วจับเรื่องนั้นเป็นแกนในการเล่า เช่น เรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องผลิตภัณฑ์ เรื่องบริการ เรื่องความภูมิใจ ฯลฯ หรือเรื่องอื่นๆที่ต้องการอยากเรื่อง ไม่ต้องคิดอะไรให้ซับซ้อน นำสิ่งที่เป็นจุดเด่นสำคัญของบริษัทนำมาเล่า